Arbeid og leik på Buholmen

Dybhuset

Pedagogisk tilbud til alle klassetrinn, fra barnehager til eldresentre.
 
Velkommen til Sunnmøre Museum og Dybhuset vårt. Dybhuset har vi utstyrt omtrent slik det var i 1911. Det er akkurat 100 år siden, og da levde tippoldeforeldra og oldeforeldra våre. Det er ikke bare huset som er satt tilbake til slik det var for 100 år siden, men også vi som er der for å gjøre, høre, smake og prøve. Se bare hvor fine vi er!


Vi fyrer i ovnen og koker vassgraut. Den blir alltid kjempegod! I hvertfall ser det slik ut når matøkta er over. Ikke en smule igjen i gryta. Kanskje den mørke sirupen løfter vassgrauten opp til et kulinarisk nivå...Kjære venner og venninner
hjelp meg her og samle minner.
Vennligst skriv med penn og blekk.
Ingen blader rives vekk.


Barna i gamle dager måtte helst leke ute, så alle de som tar ei tidsreise til Buholmen og Dybhuset får lære hvor mye moro det kan være i to kjepper og noen bruskorker. Mer skal det egentlig ikke til.

Mål for undervisninga etter kompetanseløftet:

1. til 4. trinnet - 
 • Skape fortellinger om mennesker i fortiden og snakke om forskjeller og likheter før og nå (historie)
 • Kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker (historie)
 • Vise evne til samhandling og ulike i ulike aktiviteter (kroppsøving)
 • Lage egne gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, spikre og skru i ulike materialer (kunst og håndverk)
 • Samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøer (kunst og håndverk)
5. til 7. trinnet -
 •  Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke dem til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i (historie)
 • Følge regler og prinsipp for samhandling og for fair play (kroppsøving)
 • Følge oppskrifter (mat og helse)
8. til 10. trinnet -
 • Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet (mat og kultur)
 • Gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endret seg over tid eller flyttet seg geografisk, og forklar hvordan dette har virket inn på liva til folk (mat og kultur) 
 • Skap fortellinger om mennesker i fortiden og slik vis hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger (historie)
 • Presenter viktige utviklingstrekk i norsk historie på 188 - tallet, og forklar hvordan de peker fram mot samfunnet i dag (historie)
 • Forklar teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen (historie)
Kontaktinformasjon:

Sunnmøre Museum, Borgundgavlen                                   
Ingvill Wille
Museumspedagog
Tlf: 70174000 / 09
ingvill@sunnmore.museum.no
pedagog@sunnmore.museum.no