Det var en gang....
Pedagogisk tilbud til de eldste i barnehage og 1. og 2. trinnet i grunnskolen
Vi samler oss rundt langbordet i Skodjestova, tenner lys og fyrer opp i røykovnen.
Her forteller vi om livet til de som bodde i huset på 1700 og 1800 tallet, før vi drar østen for sol og vesten for måne for å utforske Asbjørnsen og Moes eventyrkiste.


Folkediktning er barn fortrolige med. Eventyr er tradisjonsformidling, en del av kulturarven og del av en internasjonal fellesarv. Eventyrets formler gir også barna et disposisjonsmønster for egne fortellinger. Vi formidler ulike eventyr av Asbjørnsen og Moe og forteller uten bok. Vi bruker gjenstander som sammen med fantasien skaper bildene som eventyret inneholder.

Tid: 1 skoletime

Utvidet tilbud: 
  • Det er også mulig å bestille aktivitetsløype som dere benytter på egen hånd. Den inneholder taljer på kaia, linekasting, knuteknyting, styltrer, ringspill og hoppetau. Fra medio mai til medio september er det også mulig å låne små færinger og en pram som ligger i den lune og grunne Katavågen.
  • Tegnebord: fortell eventyr med fargestifter, tusj og maling.
  • Potetkakebaking og hesteskokasting i Framgardstova.
Kompetansemål etter 2. årstrinn:
  • Samtale om personer og handling i eventtyr og fortellinger (norsk)
  • Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser (norsk)
  • Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning (kunst og håndverk) 
  • Samtaler om opplevelser av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (kunst og håndverk) 
Kontaktinformasjon:
Sunnmøre Museum, Borgundgavelen.
Ingvill Wille
Museumspedagog
Tlf.: 70174000 / 70174009
ingvill@sunnmore.museum.no
pedagog@sunnmore.museum.no