fredag 17. februar 2012

Vinterferien

Vinterferie på Sunnmøre MuseumOnsdag 22. februar 
er det aktivitetsdag på Sunnmøre Museum.

onsdag 8. februar 2012

Mal ei løe

Denne våren vil Ellingsøy og Skarbøvik ungdomsskole svinge malekosten over fine, blanke lerret: de skal lage malerier av løer!
Elevene skal få utfolde seg både kunstnerisk og kreativt med kvalitetsmaling og riktig utstyr, alt takket være ei ildsjel ved navn Tine Qvale.
Hun kontaktet meg med forslag om samarbeid, og med slik en positiv energibunt på tråden, må en bare takke for tillitten og tilbudet.

Tine Qvale er lidenskaplig opptatt av løer. Dette er gjeve bygg som troner i landskapet, lett synlige når vi reker langs veiene. Løene preger kulturlandskapet vårt. Noen er små og noen veldig store. 
Løene har vært flerbruksbygninger med plass til korn og høy, redskaper og dyr. I dag har vi andre behov og løsninger, som f.eks. traktoregg.
Nå går løene langsomt av bruk. Vil de forsvinne?

Opshaugløa på Sunnmøre Museum

Ved å la elevene lage sitt eget maleri av ei valgfri løe, ønsker vi å sette fokus på disse bygningene. Hva ble de brukt til? Hvordan ble de bygd? Hva kan vi bruke dem til i fremtiden?

Ulike byggeteknikker: her lafting