onsdag 8. februar 2012

Mal ei løe

Denne våren vil Ellingsøy og Skarbøvik ungdomsskole svinge malekosten over fine, blanke lerret: de skal lage malerier av løer!
Elevene skal få utfolde seg både kunstnerisk og kreativt med kvalitetsmaling og riktig utstyr, alt takket være ei ildsjel ved navn Tine Qvale.
Hun kontaktet meg med forslag om samarbeid, og med slik en positiv energibunt på tråden, må en bare takke for tillitten og tilbudet.

Tine Qvale er lidenskaplig opptatt av løer. Dette er gjeve bygg som troner i landskapet, lett synlige når vi reker langs veiene. Løene preger kulturlandskapet vårt. Noen er små og noen veldig store. 
Løene har vært flerbruksbygninger med plass til korn og høy, redskaper og dyr. I dag har vi andre behov og løsninger, som f.eks. traktoregg.
Nå går løene langsomt av bruk. Vil de forsvinne?

Opshaugløa på Sunnmøre Museum

Ved å la elevene lage sitt eget maleri av ei valgfri løe, ønsker vi å sette fokus på disse bygningene. Hva ble de brukt til? Hvordan ble de bygd? Hva kan vi bruke dem til i fremtiden?

Ulike byggeteknikker: her lafting



Elevene sine malerier vil være i A4 eller A3 format. De kan male et bilde av heile løa, eller av en detalj de synes er rar eller fin. 



6. juni vil vi åpne kunstutstilling, som viser elevens verker i kafeen på Sunnmøre Museum. Det blir mange bilder det!
Samtidig vil vi åpne ei utstilling i "gamlekafeen" med bilder som Tine Qvale har malt. Disse maleriene viser løer rundt om på Sunnmøre.

Ulike byggeteknikker: her grindbygg



I skrivende stund har elevene på 9. trinnet ved Ellingsøy ungdomsskole nettopp startet på prosjektet. De besøkte Sunnmøre Museum og fikk ta en grundig titt på Opshaugløa. Her fortalte kurator Per Sæter om grindebygg og lafting, og eleven fikk selv prøve ut sistnevnte teknikk. 8. trinnet på Ellingsøya vil begynne i løpet av ei uke eller to. På Skarbøvik ungdomsskole vil prosjektstarten være rundt påsketider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar