Gange-Rolv

Gange-Rolv har historisk betydning fremfor alt fordi han er blitt identifisert med Rollo, den første hertugen i Nordmandie.
I år 911 inngikk den franske kongen, Karl den enfoldige, og vikinghøvdingen Rollo en avtale som gikk ut på at Rollo og hans menn skulle slå seg ned i området rundt utløpet av Seinen mot å verge landet mot vikinger.Dette 1100 års jubileet skal markeres og feires, og derfor får alle elevene på 6. trinnet i Ålesund og Giske kommune en dag full av aktiviteter og læring.
Elevene i Ålesund kommune vil få en dag på Sunnmøre Museum, og elevene i Giske kommune får en dag på Godøy Kystmuseum.

Her vil de lære med alle sansene skjerpet: vi tar en tur med vikingskipet "Borgundknarren", hører soger om Gange Rolv og norrøn mytologi. Vi prøver vikingklær, har kamptrening og strategileiker med inspirasjon fra "Kongespegelen" og skaldekvad.
Vi vil sette opp en vikingleir med telt og bålplass. Her vil vi male korn og steike brød, lage spill av skinn og leire, lære om runer og andre håndverk.


30. august: Spjelkavik barneskole kommer til Sunnmøre Museum

31. august: Blindheim og Larsgården skole kommer til Sunnmøre Museum

1. september: Nørvasund, Ellingsøy og Vik skole kommer til Sunnmøre Museum.

2. september: Åse og Lerstad skole kommer til Sunnmøre Museum.

5. september: Volsdalen og Aspøy skole kommer til Sunnmøre Museum.

6. september: Flisnes, Emblem og Hessa skole kommer til Sunnmøre Museum.

8. september: Elevene i Giske kommune kommer til Godøy Kystmuseum.

Gange-Rolv Ragnvaldson: 
Fødeår og fødested er ukjent, dødsår- og sted er ukjent. Vestnorsk vikinghøvding. Sønn av Ragnvald Mørejarl og Hild Rolvsdatter. Kildene opplyser ikke om han var gift.

Sagaen forklarer tilnavnet hans med at han var så stor at han ikke kunne sitte på en hest. Ellers sies det at han lå mye ute i viking, og at kong Harald Hårfagre til slutt gjorde ham fredløs etter at han hadde herjet i Norge. Hans mor skal ha klaget på dette i en skaldestrofe som er bevart:Farlig å vise ulvehug
mot slik en ulv, høvding.
Han blir ikke god mot fyrstens flokk
om til skogs han renner.

Snorre forteller: "Gange Rolv seilte nå vest over havet, og deretter videre til Frankrike. Her vant han et stort rike, som fikk navnet Normandie etter de norske vikingene. En av Gange-Rolvs etterkommere to hunder år senere ble Viljalm Bastarden. Han erobret hele England, og ble konge der."

Om Gange-Rolv og Rollo er en og samme person, kan vi ikke bevise. Primærkildene er ikke mange, og heller ikke entydige:
  • Dudo de Daint-Quentin, utg. J.Lait, Caen 1865; overs. P.A.Munch i "Det norske folks historie, bind 3, s.282-294
  • Historia Norvægiæ, utg. Gustav Storm, Kristiania 1880; overs. H. Koth, Norrøne bokverk 19, Oslo 1950
  • Snorre, Snorri Sturluson Heimskringla, uyg. Finnur Jonsson, Kbh. 1911, overs. A.Holtsmark og D.A.Seip, Stavanger 1975
  • Skjaldedigtning, Den norsk-islandske, A2,B2, utg. F. Jonsson, Kbh.1915
  • William of Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, utg. W.Stubbs, Rolls Series 90/1-2, London 1887-89
Lettere tilgjengelig litteratur om emnet er:
  • Vedlagt infoskriv i permene hver skole fikk utlevert, da jeg besøkte alle klassene i kommunen.
  • "fra de første fotefar"s 155 - 156
  • "I balansepunktet"
Forskningsstiftelsen Explico håper å få åpnet sakrofagene til Rollos barnebarn og oldebarn. Hvorvidt Rollo var dansk eller norsk, håper de å finne ut ved å genteste eventuelle levninger etter Rollos etterkommere. Tidligere gentester av levninger fra vikingtiden har avslørt DNA-forskjeller mellom norske og danske vikinger. Dersom noen av disse forskjellene kan spores i Rollo-etterkommernes DNA, skal det i teorien være mulig å sannsynliggjøre om Rollo var norsk....eller dansk.