Borgundkaupangen


Borgundkaupangen - Sunnmøres første by
Pedagogisk tilbud knyttet til Middelaldermuseet og kompetansemåla i Kunnskapsløftet

For 6. og 7. trinnet, ungdomsskole og videregående skole

Dette er et to-timers tilbud med fokus på vikingtid og tidlig middelalder. Tilbudet er tilpasset ulike alderstrinn og utviklet etter kompetansemåla i Kunnskapsløftet for 7. og 10. trinnet i grunnskolen, samt Vg2 og Vg3 historie, studiespesialiserende.

Litt historikk:
Soga forteller at det for ca. 1000 år siden lå en kaupstad i Borgund. Borgund er strategisk plassert i Borgundfjorden, som et naturlig møtested for folk fra fjordene og øyene. Klokkersundet skjærer her inn i landskapet og fortsetter inn i den lune Katavågen. En naturlig havn plassert rett ved den tids Riksvei 1.

For 60 år siden var det lite i landskapet som viste om det soga fortalte var riktig. Markene lå grønne og fine, men ingen spor etter en by var å se. Så satte de i gang med utgravningene, og da fikk vi se at det slett ikke var et eventyr. En handelsplass med kaier og rekker av stapelbygg ble gravd frem. De fant også mange naust, bolighus, lagerhus og kirker, samt et storslått forsamlingslokale kaldt årestuen.

Mer enn et halvt tusen år før Ålesund by overhode kom på tale, lå altså Sunnmøres første by nettopp her. I kaupangen Borgund har handel og håndverk blomstret, og dette var det største kirkelige senteret mellom Bjørgvin og Nidaros. Den naturlige havnen må ha vært en viktig årsak til at kaupangen vokste frem akkurat her.
 I tillegg var det et svært rikt torskefiske i Borgundfjorden, og tørrfisk var en ettertraktet vare i det katolske Europa. Hit kom varer fra inn- og utland, transportert i datidens handelsskip: knarrer, karver og busser. Havnen må ha sydet av liv mens fastboende og reisende handlet med fisk, hud, mel, olje, vin, silke, tøy, kvernsteiner og mye mer.

Kaupangen ble lagt øde utover på 1300-tallet, og var gjemt og nesten glemt. Etter utgravingene ble Middelaldermuseet reist. Her kan vi se 5 bygninger datert til ca. 1100-tallet. 

Det pedagogiske tilbudet er todelt:
 • Et blikk inn i historia - Vi ser på spor etter menneska som bodde i Borgundkaupangen og hører om Olav den Hellige, Giske-ætta, Kong Håkon Håkonsson og leidangordninga. Utstilling i Middelaldermuseet som viser tuftene etter 5 bygg fra 1100 tallet.
 • Liv og leik i middelalderen - Vi har et utvalg av leiker og aktiviteter å velge mellom; pil og bue (værforbehold og tillegg i pris), ulike kamp og strategiøvelser hentet fra sogene, og vi kan også lage brød i fjæra.
Praktiske opplysninger:
 • Sted:  Sunnmøre Museum, Borgundgavlen
 • Telefon: 70174000 / 09
 • E-post: ingvill@sunnmore.museum.no
               pedagog@sunnmore.museum.no
 • Nettside: www.sunnmore.museum.no
 • Tid: 2 timer (kan utvides)
 • Elevgrupper: fra 6. trinnet til og med videregående skole. Vi tar i mot ei klasse i gangen, maks 30 elever.
 • Utstyr: varme klær! Gjerne støvler!